Zatiaľ nieje pridaná žiadna udalosť !

REZERVÁCIA: skikraliky@skikraliky.sk

Čo školám ponúkame:

 • kotvový vlek Doppelmayr s dĺžkou 450m
 • detský vlek S s dĺžkou 130 m
 • lanová dráha – 4-sedačka
 • zjazdové trate ideálne aj pre začiatočníkov a mierne pokročilých
 • umelé zasnežovanie
 • služby ski servisu a požičovne športových potrieb

Denný skipas len za 10€

 • cena je platná pre základné, stredné a vysoké školy počas celej lyžiarskej sezóny
 • dozor zadarmo! Na každých 15 žiakov má dozor jeden inštruktorský skipas grátis.
 • neobmedzený minimálny počet dní.

Platba, vrátenie

Možnosť platby na faktúru, v hotovosti alebo platobnou kartou.
Pozor! Všetky skipasy sú vydávané na čipovej karte, za ktorú sa platí záloha 2 €. Táto bude po skončení lyžovačky vrátená len za nepoškodenú a plne funkčnú kartu. Ak nie je možné vylyžovať všetky dni, je možné vrátiť peniaze za neprelyžované dni len na základe predloženia lekárskej správy.

Podmienky uplatnenia zľavy pre lyžiarske kurzy:

 • využitie zľavy počas pracovných dní od pondelku do piatku
 • platí pre obdobie od 23.01.2023 do konca lyžiarskej sezóny minimálny počet 15 žiakov/študentov
 • jedna sprievodná osoba grátis na skupinu 15 žiakov,
 • v prípade, že na skupinu 15 osôb je viac ako jedna sprievodná osoba, táto má nárok na skipas v rovnakej tarife ako ostatní členovia skupiny, max. počet sprievodných osôb na skupinu s touto tarifou je 2.
 • predloženie menného zoznamu žiakov potvrdeného pečiatkou školy
 • rezervácia lyžiarskeho kurzu min. 5 pracovných dní vopred prostredníctvom písomnej objednávky zaslanej na adresu skikraliky@skikraliky.sk

 

LYŽIARSKE STREDISKO JE OTVORENÉ V REŽIME OTP (OČKOVANÍ / TESTOVANI / PO PREKONANÍ COVID)
 1. Za osobu v režime očkovaná, testovaná, alebo prekonala ochorenie COVID-19 (ďalej len „osoba v režime OTP“) sa na účely tejto vyhlášky považuje::
  a) osoba kompletne očkovaná,
  b) osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového
  testu, alebo

  c) osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.
 1. Za kompletne očkovanú osobu sa na účely využívania lyžiarskych zariadení považuje:
  a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
  b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
  c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
  d) osoba do 12 rokov a dvoch mesiacov veku. – nie je potrebný Covid preukaz, je však potrebné preukázať vek dieťaťa (napr. kartička poistenca zdravotnej poisťovne)
 1. Osobou, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami sa rozumie osoba, ktorá vie uvedenú skutočnosť preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu; u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast dieťaťa vydaného na základe pozitívneho antigénového testu vykonanom v mobilnom očkovacom mieste, vydaného do 15. novembra.2021.