Zatiaľ nieje pridaná žiadna udalosť !

Online objednávací formulár lyžiarskej a snowboardovej výstroje

  Lyžiarky – 26 až 49 / SNB topánky – 33 až 46

  Viac info.

   

  • Tento formulár neslúži na záväznú rezerváciu lyžiarskej výstroje a negarantuje zákazníkovi dostupnosť výstroje! Slúži na urýchlenie služieb, ktoré Vám ponúkame v lyžiarskej požičovni Ski Králiky. Na základe objednávacieho formulára bude, v prípade dostupnosti, Vami požadovaná výstroj vopred nastavená a pripravená.
  • V prípade záujmu o vypožičanie na pól dňa, prosíme uviesť predpokladaný čas príchodu. Ak sa zákazník nedostaví do pól hodiny od uvedeného času v poznámke, bude objednávka zrušená.
  • V prípade záujmu o vypožičanie na celý deň, sa zákazník musí dostaviť do 10:00.
  • Za platné objednávky považujeme len objednávky nami potvrdené na e-mailovú adresu, ktorú uvediete ako kontakt v objednávacom formulári. Na Vaše objednávky odpisujeme v čase od 16:00 do 20:00.
  • Záväzná rezervácia lyžiarskej / snowboardovej výstroje je možná len po zaplatení zálohy osobne v požičovni počas prevádzkovej doby.
  • Ceny za požičovňu a servis nájdete v časti „Cenník“.
  • Zákazník je pri zapožičaní výstroje povinný podpísať Preberací protokol.
  LYŽIARSKE STREDISKO JE OTVORENÉ V REŽIME OTP (OČKOVANÍ / TESTOVANI / PO PREKONANÍ COVID)
  1. Za osobu v režime očkovaná, testovaná, alebo prekonala ochorenie COVID-19 (ďalej len „osoba v režime OTP“) sa na účely tejto vyhlášky považuje::
   a) osoba kompletne očkovaná,
   b) osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového
   testu, alebo

   c) osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.
  1. Za kompletne očkovanú osobu sa na účely využívania lyžiarskych zariadení považuje:
   a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
   b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
   c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
   d) osoba do 12 rokov a dvoch mesiacov veku. – nie je potrebný Covid preukaz, je však potrebné preukázať vek dieťaťa (napr. kartička poistenca zdravotnej poisťovne)
  1. Osobou, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami sa rozumie osoba, ktorá vie uvedenú skutočnosť preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu; u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast dieťaťa vydaného na základe pozitívneho antigénového testu vykonanom v mobilnom očkovacom mieste, vydaného do 15. novembra.2021.