Zatiaľ nieje pridaná žiadna udalosť !

-2,5 °C

Temperature

20-40 cm

Fake snow

good

Conditions

Live

Webcam

Mapa

NOVINKY

OPEN 16.12.2020

General terms and conditions

GENERAL TERMS AND CONDITIONS – SKIKRALIKY

Dear customers, please take a moment to read the following notes. So, we prevent possible misunderstandings. Thank you. Anyone who claims the discounted ticket ( Children, Junior , Senior ) shall be entitled to a discount voucher. E.g. child’s insurance card or ID card. All passes are non-transferable. One pass may ride only one person. All passes are non-contact. We recommend them after buying inserted into a pocket on the left side. Also note that the passes are sensitive to signals glowing from your mobile phone and therefore place it nearby. It can thus be obliterated, in which case a deposit is not refunded resort ski pass. Please, note that each pass is backed up in price 3EUR and where they are going during ski season more times, just keep it in the box office and every pass to charge. The cash desk is open daily from 8:45 AM to 4:15 PM and evening skiing from 5:15 PM to 9:45 PM lesson in ski and snowboard school lasts 50 minutes.

Dear visitors, we inform you that the entrance fee to the Ski Kraliky electronic turnstile is run and managed by staff of our company. Due to the availability of quality assurance at the center charge a fee for the maintenance of the access road at fee 3 EUR per vehicle. The fee does not apply to:

– Visitors tickets with input from an electronic turnstile who purchase any type of ski pass or multi-day ski pass holder

– Visitors tickets with input from an electronic turnstile and not using services associated with the purchase of the ski pass , who will prove the validation (label ) output Ticket when Kase account from the cash register of consummation of any of the forwarding points in a catering service company SKI LIFT , Ltd. , in minutes of fee 7 EUR.

– Visitors tickets with input from an electronic turnstile, which means of transport leaving the resort center within 30 minutes from the time of its entry ticket to the input of an electronic turnstile method validation ( signs ) of the output of an electronic ticket turnstile with which the visitor leaves the resort.

– Visitor of booking ski pass at the same time ask the worker at the cash desk of validation ( sign ) output coupon.

– Visitor with an account from the cash register of the consummation ask a worker at the cash desk of validation ( sign ) output coupon.

Fee shall cover: other visitors who do not even use one of the above methods Loss validated ticket outlet, or failure to prove the output tickets in electronic turnstile is charged at fee 15 EUR .

LYŽIARSKE STREDISKO JE OTVORENÉ V REŽIME OTP (OČKOVANÍ / TESTOVANI / PO PREKONANÍ COVID)
 1. Za osobu v režime očkovaná, testovaná, alebo prekonala ochorenie COVID-19 (ďalej len „osoba v režime OTP“) sa na účely tejto vyhlášky považuje::
  a) osoba kompletne očkovaná,
  b) osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového
  testu, alebo

  c) osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.
 1. Za kompletne očkovanú osobu sa na účely využívania lyžiarskych zariadení považuje:
  a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
  b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
  c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
  d) osoba do 12 rokov a dvoch mesiacov veku. – nie je potrebný Covid preukaz, je však potrebné preukázať vek dieťaťa (napr. kartička poistenca zdravotnej poisťovne)
 1. Osobou, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami sa rozumie osoba, ktorá vie uvedenú skutočnosť preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu; u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast dieťaťa vydaného na základe pozitívneho antigénového testu vykonanom v mobilnom očkovacom mieste, vydaného do 15. novembra.2021.