Zatiaľ nieje pridaná žiadna udalosť !

​​​​​​​Z dôvodu dynamických zmien sa tabuľka na stránke MZ SR pravidelne aktualizuje (o 8.00, 12.00 a 16.00).

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou B. Bystrica
Námestie Ludvika Svobodu 4 974 09 Banská Bystrica, 11:00 – 15:00, Prevádzka Pon – Pia

Fakultná NsP F. D. Roosevelta
parkovisko Mičinská cesta 4160, 974 01 Banská Bystrica, 08:00 – 11:00 a 11:30 – 16:00, Prevádzka Pon – Pia

RUVZ Banská Bystrica
Cesta k nemocnici 1, Banská Bystrica, 12:00 – 15:00, Prevádzka Pon, Str, Pia

Zoznam všetkých odberných miest si môžete pozrieť na stránke: https://www.health.gov.sk/?ag-mom

LYŽIARSKE STREDISKO JE OTVORENÉ V REŽIME OTP (OČKOVANÍ / TESTOVANI / PO PREKONANÍ COVID)
 1. Za osobu v režime očkovaná, testovaná, alebo prekonala ochorenie COVID-19 (ďalej len „osoba v režime OTP“) sa na účely tejto vyhlášky považuje::
  a) osoba kompletne očkovaná,
  b) osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového
  testu, alebo

  c) osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.
 1. Za kompletne očkovanú osobu sa na účely využívania lyžiarskych zariadení považuje:
  a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
  b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
  c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
  d) osoba do 12 rokov a dvoch mesiacov veku. – nie je potrebný Covid preukaz, je však potrebné preukázať vek dieťaťa (napr. kartička poistenca zdravotnej poisťovne)
 1. Osobou, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami sa rozumie osoba, ktorá vie uvedenú skutočnosť preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu; u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast dieťaťa vydaného na základe pozitívneho antigénového testu vykonanom v mobilnom očkovacom mieste, vydaného do 15. novembra.2021.